Faculty Directory

 • Department of Mechanical Design

  • Wang Peijun(Professor)

  • Zhang Zutao(Professor)

  • Pan Yajia(Associate Professor)

  • Lu Tianwei(Associate Professor)

  • Luo Dabing(Associate Professor)

  • Zhao Jing(Associate Professor)

  • Chen Peng(Lecturer)

 • Department of Mechanical Principles

  • Xie Jin(Professor)

  • Li Bailin(Professor)

  • He Chaoming(Associate Professor)

  • Liu Guangshuai(Associate Professor)

  • Li Xiangyun(Lecturer)

 • Department of Mechanical Drawing

  • Tian Huaiwen(Professor)

  • Zeng Minghua(Associate Professor)

  • Chen Tianxing(Associate Professor)

  • An Weisheng(Associate Professor)

  • Yin Haitao(Lecturer)

  • Liang Ping(Lecturer)

  • Guo Shizhang(Lecturer)

  • Zhang Shengxia(Lecturer)

  • Sun Lili(Lecturer)

  • Lan Chunchun(Lecturer)

  • Yang Ningxue(Lecturer)

  • Yang Miao

  • Li Xiaotao

 • Department of Electromechanical Measuring and Controlling

  • Chen Chunjun(Professor)

  • Xiao Shide(Professor)

  • Gao Hongli(Professor)

  • Ke Jian(Professor)

  • Deng Bin(Professor)

  • Zhang Jie(Professor)

  • Su Yanchen(Associate Professor)

  • Zhang Yanrong(Associate Professor)

  • Wang Xuemei(Associate Professor)

  • Wu Chuanhui(Associate Professor)

  • Ning Jing(Associate Professor)

  • Dan Qi(Associate Professor)

  • Cao Zhongqing(Associate Professor)

  • Liu Huanlong(Associate Professor)

  • Wu Xiangdong(Associate Professor)

  • Wang Guozhi(Associate Professor)

  • Yu Lanying(Associate Professor)

  • Meng Wen(Associate Professor)

  • Meng Xiangyin(Associate Professor)

  • (Associate Professor)

  • Lu Caijiang(Associate Professor)

  • Li Yanping(Lecturer)

  • Wen Hua(Lecturer)

  • Yang Gang(Lecturer)

  • Xiong Ying(Lecturer)

  • Wang Xiaoqiang(Lecturer)

  • Huang Huiping(Lecturer)

  • Tang Meng(Lecturer)

  • Wu Wenhai(Lecturer)

  • Song Xingguo(Lecturer)

  • Cao Weiqing

  • Lin Faming

  • Xie Xiafei

  • Qin Jian

  • Li Dan

  • Dai Songtao

 • Department of Manufacturing Engineering

  • Ding Guofu(Professor)

  • Qin Shengfeng(Professor)

  • Ma Shuwen(Associate Professor)

  • Li Rong(Associate Professor)

  • Xie Yanmin(Associate Professor)

  • Zou Yisheng(Associate Professor)

  • Jiang Lei(Lecturer)

  • Luo Zhengzhi(Lecturer)

  • Wang Jindong(Lecturer)

  • Qin Na(Lecturer)

  • Fu Jianlin(Lecturer)

  • Yang Dazhi(Lecturer)

  • Deng Jue

  • Zhang Jinghai

 • Department of Mechanical Manufacturing Basis

  • Zhang Jian(Associate Professor)

  • Song Xiaoxin(Associate Professor)

  • Liang Hongqin(Lecturer)

  • Peng Xinyu(Lecturer)

  • Zhang Yali(Lecturer)

 • Department of Thermal Dynamic and Automotive Engineering

  • Hu Guangdi(Professor)

  • Zhou Bin(Professor)

  • Ding Weiping(Professor)

  • Dong Dawei(Professor)

  • Yan Bing(Professor)

  • Wan Lixiang(Associate Professor)

  • Liu Ping(Associate Professor)

  • Peng Yuming(Associate Professor)

  • Hua Chunrong(Associate Professor)

  • Lu Yaohui(Associate Professor)

  • Zhu Qiao(Associate Professor)

  • Liu Weiqun(Associate Professor)

  • Du Feilong(Lecturer)

  • Huang Yan(Lecturer)

  • Zheng Dong(Lecturer)

  • Li Yumei

  • Yang Mingliang

 • Department of Railway Vehicle Engineering

  • Li Fei(Professor)

  • Wang Yueming(Professor)

  • (Professor)

  • Mi Caiying(Professor)

  • Fu Maohai(Professor)

  • Ni Wenbo(Professor)

  • Wang Junyong(Professor)

  • Zhao Yongxiang(Professor)

  • Yang Meichuan(Associate Professor)

  • Wang Boming(Associate Professor)

  • Huang Yunhua(Associate Professor)

  • (Associate Professor)

  • Yin Shibo(Lecturer)

  • Hu Hongbin(Lecturer)

  • Dong Tiejun(Lecturer)

  • Huang Haifeng(Lecturer)

  • Zhou Zhangyi(Lecturer)

  • Ding Junjun(Lecturer)

  • (Lecturer)

  • (Lecturer)

  • Wen Yalian(Lecturer)

  • Chen Yong

  • Song Guoyu

  • Wang Meng

 • Department of Building Environment and Equipment Engineering

  • Lei Bo(Professor)

  • Feng Lian(Professor)

  • Qin Ping(Professor)

  • Yu Nanyang(Professor)

  • Bi Haiquan(Professor)

  • Yuan Yanping(Professor)

  • Deng Zhihui(Associate Professor)

  • Zeng Yikai(Associate Professor)

  • Lei Bing(Lecturer)

  • Chen Jian(Lecturer)

  • Wu Jianlin(Lecturer)

  • Sun Liangliang(Lecturer)

  • Yuan Zhongyuan(Lecturer)

  • Yu Tao(Lecturer)

  • Xie Yongliang(Lecturer)

  • Cao Xiaoling

  • Zheng Quanyue

  • Xi Jichu

 • Tribology research institute

  • Zhou Zhongrong(Professor)

  • He Qichang(Professor)

  • Jin Zhongmin(Professor)

  • (Professor)

  • Qian Linmao(Professor)

  • Liu Qiyue(Professor)

  • Zhu Minhao(Professor)

  • Chen Guangxiong(Professor)

  • Zheng Jing(Professor)

  • Cui Shuxun(Professor)

  • Li Wei(Professor)

  • Ou Yanghuajiang(Professor)

  • Cai Zhenbing(Professor)

  • Wang Wenjian(Professor)

  • Wang Zhanjiang(Professor)

  • Mo Jiliang(Professor)

  • Yu Bingjun(Associate Professor)

  • Chen Lei(Associate Professor)

  • Jiang Liang(Associate Professor)

  • Wang Wen(Associate Professor)

  • Liu Jiantao(Lecturer)

  • Jiang Shualan(Lecturer)

  • Bao Yu(Lecturer)

  • Zhang Xiaoyu

  • Wu Jinsong

 • Department of Engineering Machinery

  • Cheng Wenming(Professor)

  • Wang Shaohua(Professor)

  • Yu Lanfeng(Professor)

  • Zhang Zeqiang(Professor)

  • Guan Huisheng(Professor)

  • Wang Bin(Professor)

  • Wang Yi(Professor)

  • Xu Zhipei(Associate Professor)

  • Wu Xiao(Associate Professor)

  • Liu Fang(Associate Professor)

  • Huang Songhe(Associate Professor)

  • Wang Haibo(Associate Professor)

  • Guo Peng(Associate Professor)

  • Li Xuezhong(Lecturer)

  • Zhang Min(Lecturer)

  • (Lecturer)

  • Wei Yingying(Lecturer)

  • (Lecturer)

  • Zhi Can

  • Zeng Gang

  • Di Shoucai

 • National Experimental Teaching Demonstration Center for Mechanical Basis

  • Li Lin

  • Xu Xiaomei

  • Luo Yalin

  • Mao Maolin

  • Cao Yongyan

  • Xu Yifan

  • Feng Hua

 • School of Mechanical Engineering Party Management

  • Zhan Feng(Associate Professor)

  • Zeng Donghong(Associate Professor)

  • Li Yi(Lecturer)

  • Sha Xiaoxue(Lecturer)

  • Liang Yan(Lecturer)

  • Xue Yujuan(Lecturer)

  • Xu Jialing

  • Dong Xiuli

  • Jiang Li

  • Jiang Qunhua

  • Wang Wei

  • Chen Qian

  • Li Xin

  • Zhang Yafei

  • Cui Shunji

  • Li Shuqiong

  • Zhang Hong

 • Counselor

  • Meng Fanchun(Lecturer)

  • Tang Xu(Lecturer)

  • Yu Nan(Lecturer)

  • Yu Hui(Lecturer)

  • Li Yanmei(Lecturer)

  • Ge Zhen(Lecturer)

  • Guo Lichang(Lecturer)

  • Li Jun

  • Yang Huaiyin

  • Hu Hao

  • Li Muxiao

  • Ma Nan

  • Cai Junjun

  • Wang Lianfu

  •  


  • Feng Jian(Associate Professor)

  • Zeng Xiangguang(Associate Professor)

  • Lei Zhixiang(Associate Professor)

  • Tang Yang(Associate Professor)

  • Wang Wei(Associate Professor)

  • Xie Min(Associate Professor)

  • Li Yifan(Associate Professor)

  • Cui Dabin(Associate Professor)

  • Guo Shiwei(Associate Professor)

  • Tong Yongxin(Lecturer)

  • Liu Jianyang(Lecturer)

  • Li Min(Lecturer)

  • Liu Weiwei(Lecturer)

  • Qi Xinhua(Lecturer)

  • Qi Li(Lecturer)

  • Jiang Shurong(Lecturer)

  • Zhang Lingling(Lecturer)

  • Du Hong(Lecturer)

  • Wu Lei(Lecturer)

  • Zhang Yanbing(Lecturer)

  • Li Huaixian(Lecturer)

  • Wang Haijun(Lecturer)

  • Fai Zhiyong(Lecturer)

  • He Jun(Lecturer)

  • Du Run(Lecturer)

  • Li Chunlin

  • Zhao Hongyu

  • Liu Shundong

  • Xu Fei

  • Tao Lin

  • Jia Lu

  • Cao Shu

  • Zhang Xi

  • Zhang Jing

  • Dong Xiaobing

  • Luo Bing

  • Shi Xishu

  • Qu Chunxiang

  • Wu Guangyan

  • Li Yandi

  • Lei Daiming

  • Bin Feng

  • Zhao LXML 地图 | Sitemap 地图